Osvrti

Izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 19/2023 te je stupio na snagu...

Pročitajte više

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022. godine.

Pročitajte više

Objavljene izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi i ponudama

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave objavljen je u Narodnim novinama 75/2020.

Pročitajte više

Objavljen novi Zakon o javnoj nabavi

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/16. Zakon, s iznimkom nekoliko članaka, stupa na snagu 1. siječnja 2017....

Pročitajte više

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga...

Pročitajte više

Što s primjenom novih direktiva? Mišljenje MINGO-a!

U kontekstu isteka roka za prijenos novih direktiva o javnoj nabavi iz 2014. godine u nacionalno zakonodavstvo i stavljanja van snage prethodnih...

Pročitajte više

Istekao rok za usklađivanje s novim direktivama EU-a

Državama članicama Europske unije 18. travnja 2016. godine isteko je rok za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje...

Pročitajte više

Novi Buying Green Handbook

Europska komisija objavila je novo, treće izdanje priručnika "Buying Green" (Kupujmo zeleno). Novo izdanje revidirano je u skladu s...

Pročitajte više

EK donijela ESPD obrazac

Europska komisija donijela je 5. siječnja 2016. godine Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog...

Pročitajte više

Objavljena nova Provedbena uredba (EU) 2015/1986 o standardnim obrascima za objavljivanje obavijesti

Europska komisija donijela je novu Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1986 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za...

Pročitajte više

EK objavila smjernice za javnu nabavu za praktičare koji sudjeluju u ESI fondovima

Europska komisija u listopadu 2015. objavila je publikaciju "Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih...

Pročitajte više

Aktivnosti EK u području javne nabave vezano za izbjegličku krizu

Europska komisija donijela je Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom (COM(2015) 454 final) s ciljem...

Pročitajte više

U UK započele konzultacije o prijenosu Direktiva 2014/23 i 2014/25

U Ujedinjenom Kraljevstvu započele su konzultacije o nacrtima prijedloga kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose nova Direktiva 2014/23/EU o...

Pročitajte više

EK započela je pilot projekt primjene IMI sustava u javnoj nabavi

Europska komisija započela je pilot projekt primjene IMI sustava (Internal Market Information System) s ciljem pomoći naručiteljima u provjeri...

Pročitajte više