U UK započele konzultacije o prijenosu Direktiva 2014/23 i 2014/25

U Ujedinjenom Kraljevstvu započele su konzultacije o nacrtima prijedloga kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose nova Direktiva 2014/23/EU o koncesijama i Direktiva 2014/25/EU o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.

U iščekivanju da nadležna tijela započnu javnu raspravu o nacrtima prijedloga zakona kojima će se nove direktive prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo (rok za države članice ističe u travnju 2016. godine), nacrte propisa iz Ujedinjenog Kraljevstva možete pogledati na ovim poveznicama - Utilities Contracts Regulations 2016 i Draft Concessions Contracts Regulations 2016.

Galerija