Što s primjenom novih direktiva? Mišljenje MINGO-a!

U kontekstu isteka roka za prijenos novih direktiva o javnoj nabavi iz 2014. godine u nacionalno zakonodavstvo i stavljanja van snage prethodnih direktiva, Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim internetskim stranicama mišljenje o izravnom učinku novih direktiva.

Mišljenje Ministarstva gospodarstva dostupno je na internetskoj stranici ministarstva:

POSTUPCI JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI OD 18. TRAVNJA 2016. – IZRAVAN UČINAK     DIREKTIVE 2014/24/EU I 2014/25/EU

Zbog značaja ove problematike za sve postupke javne nabave koji će se provoditi do donošenja novog Zakona o javnoj nabavi, usklađenog s novim direktivama, savjetujemo svim naručiteljima i ponuditeljima da obrate pažnju na navedeno mišljenje.

 

Galerija