Objavljene izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi i ponudama

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave objavljen je u Narodnim novinama 75/2020.

Galerija