Objavljena nova Provedbena uredba (EU) 2015/1986 o standardnim obrascima za objavljivanje obavijesti

Europska komisija donijela je novu Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1986 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 (Tekst značajan za EGP).

Uredbom se utvrđuju novi standardni obrasci za objavljivanje obavijesti u području javne nabave sukladno novim direktivama donesenima 2014. godine, a koje su države članice obavezne prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. travnja 2016. godine.

Galerija