Objavljen novi Zakon o javnoj nabavi

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/16. Zakon, s iznimkom nekoliko članaka, stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Galerija