Novi Buying Green Handbook

Europska komisija objavila je novo, treće izdanje priručnika "Buying Green" (Kupujmo zeleno). Novo izdanje revidirano je u skladu s opcijama koje naručiteljima donose nove direktive iz 2014. godine.

Priručnik i dodatne informacije dostupni su na stranicama Green Public Procurement

Galerija