Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022. godine.

Galerija