Izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 19/2023 te je stupio na snagu 25. veljače 2023. godine.

Galerija