Istekao rok za usklađivanje s novim direktivama EU-a

Državama članicama Europske unije 18. travnja 2016. godine isteko je rok za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s:

  1. Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ,
  2. Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, i
  3. Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji.

Na navedeni datum stavljene su van snage Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ.

Više podataka i obrazloženja o novim direktivama možete pronaći na sljedećim stranicama Europske komisije:

New EU public procurement rules: Less bureaucracy, higher efficiency

New EU public procurement rules applicable from today

 

 

 

 

Galerija