EK objavila smjernice za javnu nabavu za praktičare koji sudjeluju u ESI fondovima

Europska komisija u listopadu 2015. objavila je publikaciju "Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova".

Cilj je ovog dokumenta dati upute javnim službenicima koji sudjeluju u upravljanju europskim strukturnim i
investicijskim fondovima (ESIF), kako bi im se pomoglo da izbjegnu česte po greške i primijene najbolje prakse pri provedbi postupaka javne nabave.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Galerija