Aktivnosti EK u području javne nabave vezano za izbjegličku krizu

Europska komisija donijela je Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom (COM(2015) 454 final) s ciljem pojašnjenja mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba u skladu s propisima Europske unije o javnoj nabavi.

Galerija