Čime se bavimo?

Tematikon projekt d.o.o. društvo je specijalizirano za poslovno savjetovanje i pružanje savjetodavnih usluga u javnoj nabavi. Usluge obuhvaćaju sve aspekte javne nabave prema potrebama raznih korisnika ­­– naručitelja, ponuditelja, nadležnih tijela i drugih zainteresiranihs strana.  

U Tematikon projektu nastojimo javnoj nabavi pristupiti na drugačiji način, u uskoj suradnji s vama kako bi ostvarili maksimum unutar vaše institutcije ili tvrtke, posebice kroz poboljšanje učinka. Možemo vam pružiti sveobuhvatnu uslugu vezanu uz javnu nabavu prilagođenu vašim potrebama.

Usluge pružamo u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, posebice vezano uz razvoj nacionalnih sustava javne nabave u skladu sa zahtjevima Europske unije.