Blog

Pregledi presuda Suda EU-a

Za pravilnu primjenu propisa iz područja javne nabave iznimno je važno poznavanje sudske prakse, a što u Hrvatskoj obuhvaća i praksu Suda...

Pročitajte više

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022....

Pročitajte više

CPV brojevi društvenih i drugih posebnih usluga

U Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Prilogu X. sadržan je popis CPV brojeva društvenih i drugih posebnih usluga. Tematikon projekt...

Pročitajte više

Zakon o javnoj nabavi 2016

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 120/16. Tematikon projekt d.o.o. izradio je pregledne verzije Zakona u doc i pdf...

Pročitajte više

Savjeti za izravnu primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi (2)

Objave i praktična primjena ESPD obrasca Objavljivanje je jedan od elemenata objave postupaka u kojem se naručitelji mogu susresti s brojnim...

Pročitajte više

Savjeti za izravnu primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi (1)

Vezano uz razdiobu predmeta nabave na grupe, direktiva donosi određene izmjene koje naručitelji mogu vrlo jednostavno primijeniti pri izradi poziva...

Pročitajte više

Kako izravno primijeniti direktive EU-a o javnoj nabavi?

U rubrici Vijesti objavili smo informaciju da je Ministarstvo gospodarstva objavilo mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke...

Pročitajte više

Prethodno iskustvo – uvjet sposobnosti ili kriterij odabira?

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) u Hrvatskoj nije u širokoj upotrebi što potvrđuje i statistika. Primjerice, u 2013....

Pročitajte više

Posuđivanje iskustva

U svakom postupku javne nabave naručitelji određuju uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti te tehničke i stručne...

Pročitajte više

Ekonomski najpovoljnija ponuda - sve se mijenja, a ipak sve ostaje isto!

U veljači 2015. godine donesen je novi paket direktiva iz području javne nabave, i to Direktiva 2014/24/EU koja se odnosi na javne naručitelje,...

Pročitajte više

O blogu

U ovoj rubrici objavljivat ćemo naše osvrte na novosti i razna pitanja vezana za javnu nabavu i druge zanimljive teme, kako u Hrvatskoj, tako...

Pročitajte više