Zakon o javnoj nabavi 2016

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 120/16.

Tematikon projekt d.o.o. izradio je pregledne verzije Zakona u doc i pdf formatu koje stavljamo na raspolaganje čitateljima, pri čemu naglašavamo da je službena verzija zakona isključivo ona dostupna u Narodnim novinama.

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 u navedenim formatima dostupan je u rubrici Dokumenti, a u pdf formatu i na sljedećoj poveznici - ZJN 2016 pdf.