Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022. godine.

Tematikon projekt d.o.o. izradio je preglednu verziju pročišćenog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) u doc i pdf formatu koju stavljamo na raspolaganje čitateljima, pri čemu naglašavamo da su službene verzije zakona isključivo one dostupne u Narodnim novinama.

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 u navedenim formatima dostupan je u rubrici Dokumenti.