Kontakt

Tematikon projekt d.o.o. za usluge

Adresa sjedišta: Primorska 12, 10 000 Zagreb

Elektronička pošta: infoVtematikon.com (umjesto V stavite @)

Telefon: +385 91 523 2868, +385 98 795 131

OIB: 50945688327

MBS: 080858420

MB: 04065026

EU PDV BROJ: HR50945688327

 

Upisan pri Trgovačkom sudu u Zagrebu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-13/16481-2 od 12. srpnja 2013. godine. Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Članovi društva: Teja Kolar, Maja Kušt

Osobe ovlaštene za zastupanje: Teja Kolar, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno; Maja Kušt, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 

Račun: 

IBAN - HR1323600001102361874

BROJ RAČUNA - 2360000-1102361874

SWIFT/BIC Code - ZABAHR2X

Zagrebačka bankad.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

Pošaljite upit