Vijesti

Izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

21.02.2023.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 19/2023 te je stupio na snagu...

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

24.10.2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022. godine.

Objavljene izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi i ponudama

21.07.2020.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave objavljen je u Narodnim novinama 75/2020.

Objavljen novi Zakon o javnoj nabavi

26.12.2016.

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/16. Zakon, s iznimkom nekoliko članaka, stupa na snagu 1. siječnja 2017....

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi

29.04.2016.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga...

Što s primjenom novih direktiva? Mišljenje MINGO-a!

22.04.2016.

U kontekstu isteka roka za prijenos novih direktiva o javnoj nabavi iz 2014. godine u nacionalno zakonodavstvo i stavljanja van snage prethodnih...

Istekao rok za usklađivanje s novim direktivama EU-a

19.04.2016.

Državama članicama Europske unije 18. travnja 2016. godine isteko je rok za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje...

Novi Buying Green Handbook

07.04.2016.

Europska komisija objavila je novo, treće izdanje priručnika "Buying Green" (Kupujmo zeleno). Novo izdanje revidirano je u skladu s...

EK donijela ESPD obrazac

14.01.2016.

Europska komisija donijela je 5. siječnja 2016. godine Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog...

Objavljena nova Provedbena uredba (EU) 2015/1986 o standardnim obrascima za objavljivanje obavijesti

08.12.2015.

Europska komisija donijela je novu Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1986 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za...

EK objavila smjernice za javnu nabavu za praktičare koji sudjeluju u ESI fondovima

07.12.2015.

Europska komisija u listopadu 2015. objavila je publikaciju "Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih...

Aktivnosti EK u području javne nabave vezano za izbjegličku krizu

17.09.2015.

Europska komisija donijela je Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom (COM(2015) 454 final) s ciljem...

U UK započele konzultacije o prijenosu Direktiva 2014/23 i 2014/25

24.08.2015.

U Ujedinjenom Kraljevstvu započele su konzultacije o nacrtima prijedloga kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose nova Direktiva 2014/23/EU o...

EK započela je pilot projekt primjene IMI sustava u javnoj nabavi

19.08.2015.

Europska komisija započela je pilot projekt primjene IMI sustava (Internal Market Information System) s ciljem pomoći naručiteljima u provjeri...

Ne znate kako riješiti neki problem u pripremi i provedbi postupka javne nabave? Niste sigurni kako pripremiti kvalitetnu ponudu koja zadovoljava sve uvjete određenog nadmetanja?

S obzirom na kompleksnost tog područja koje se stalno dodatno razvija sudionici u tim procesima često se susreću s brojnim pitanjima, nedoumicama i problemima koji mogu imati značajan utjecaj na ishod određenog postupka.

Tematikon projekt d.o.o. specijaliziran je za savjetovanje o svim aspektima javne nabave te nam se obratite s povjerenjem vezano uz nalaženje rješenja za probleme s kojima se susrećete. 

Blog

Pregledi presuda Suda EU-a

Za pravilnu primjenu propisa iz područja javne nabave iznimno je važno poznavanje sudske prakse, a što u Hrvatskoj obuhvaća i praksu Suda...

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 114/22 te je stupio na snagu 11. listopada 2022....

CPV brojevi društvenih i drugih posebnih usluga

U Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Prilogu X. sadržan je popis CPV brojeva društvenih i drugih posebnih usluga. Tematikon projekt...

Zakon o javnoj nabavi 2016

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 120/16. Tematikon projekt d.o.o. izradio je pregledne verzije Zakona u doc i pdf...

Savjeti za izravnu primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi (2)

Objave i praktična primjena ESPD obrasca Objavljivanje je jedan od elemenata objave postupaka u kojem se naručitelji mogu susresti s brojnim...

Savjeti za izravnu primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi (1)

Vezano uz razdiobu predmeta nabave na grupe, direktiva donosi određene izmjene koje naručitelji mogu vrlo jednostavno primijeniti pri izradi poziva...

Kako izravno primijeniti direktive EU-a o javnoj nabavi?

U rubrici Vijesti objavili smo informaciju da je Ministarstvo gospodarstva objavilo mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke...

Prethodno iskustvo – uvjet sposobnosti ili kriterij odabira?

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) u Hrvatskoj nije u širokoj upotrebi što potvrđuje i statistika. Primjerice, u 2013....

Posuđivanje iskustva

U svakom postupku javne nabave naručitelji određuju uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti te tehničke i stručne...

Ekonomski najpovoljnija ponuda - sve se mijenja, a ipak sve ostaje isto!

U veljači 2015. godine donesen je novi paket direktiva iz području javne nabave, i to Direktiva 2014/24/EU koja se odnosi na javne naručitelje,...

O blogu

U ovoj rubrici objavljivat ćemo naše osvrte na novosti i razna pitanja vezana za javnu nabavu i druge zanimljive teme, kako u Hrvatskoj, tako...